şiir

Kaside-i İstibdat Yahut Kırmızı İzler, Mustafa Kemal Atatürk

Bir köhne kadit parçası, bir çehre-i menhus,
zulmetler içinde mütereddit, mütelâşi.
Daim mütefekkir görünen, kendine mahsus
efkârı sakimane ile âleme karşı.
Ateş saçarak etmede her gün bizi tehdit,
âmali harisanesini eyledi tezyit…
Gördükçe bu mazlumlarını, sinesi mağrur,
tırnaklarını aileler kalbine saplar;
mağdurlarının her biri bir kûşede ağlar.
Katlandı vatan görmeğe evlâdını mahkur…
Birçoklarımız mahpes ü menfada süründük.
Ey gazi! Mecruhu vega dideye döndük.
Ey kanlı eliyle vatan âmaline hail!
Ey enmilei sürbu cinayata delâil!
Teşkil eden ey köhne kadit, katili efkâr,
Ey katili şübbanı vatan, katili ahrar!
Ey varlığı bir millet için bâdii zillet!
Ey çehresi ifrite veren dehşeti vahşet!
Zindanları, menfaları, mahpesleri doldur;
zinciri esaretle bütün hisleri dondur.
Tesmimi nefes, nefyi ebet, sonra denizler..
Her girdiğin evlerde durur kırmızı izler…
Kâbus-i hiyanetle vatan can çekişirken
timizi dendanı harisin kemirirken
bir gün Rumeli dağları envara boyandı;
hürriyetin enfası ile herkes uyandı.


Kaside-i İstibdat Yahut Kırmızı İzler, Mustafa Kemal Atatürk — Şiir
Kaynak: Kaside-i İstibdat Yahut Kırmızı İzler, Şanlı Ordu Gazetesi, Mustafa Kemal Atatürk
Gönderen: Samet Altun, (09.11.16, 21.00; düz.:)


Ortak Acılar1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013;
Kuzey Irak, Şırnak, Bingöl, Iğdır, Diyarbakır, Hakkâri, İstanbul, Siirt, Elazığ, Kars, Ankara, Tunceli, Mardin, Ağrı, Muş, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Batman

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★

6 Mart 2014, Şırnak

22 Temmuz 2014, Şanlıurfa
★★

20 Ağustos 2014, Van

25 Ekim 2014, Hakkâri
★★★

29 Ekim 2014, Diyarbakır

6 Ocak 2015, Sultanahmet, İstanbul

31 Mart 2015, Şişli, İstanbul

2 Ağustos 2015, Ağrı
★★

10 Ağustos 2015, Sultanbeyli, İstanbul
★★★★★★

19 Ağustos 2015, Siirt
★★★★★★★★

6 Eylül 2015, Dağlıca, Yüksekova, Hakkâri
★★★★★★★★★★
★★★★★★

7 Eylül 2015, Iğdır
★★★★★★★★★★
★★★★

10 Ekim 2015, Ankara
★★

21 Aralık 2015, Diyarbakır
★★

13 Ocak 2016, Diyarbakır

17 Şubat 2016, Ankara
★★★★★★★★★★
★★

31 Mart 2016, Diyarbakır
★★★★★★★

5 Nisan 2016, Diyarbakır

25 Nisan 2016, Mardin
★★

1 Mayıs 2016, Gaziantep
★★

24 Mayıs 2016, Van
★★★★★★

7 Haziran 2016, Vezneciler, İstanbul
★★★★★★

8 Haziran 2016, Mardin
★★

28 Haziran 2016, Diyarbakır
★★

28 Haziran 2016, Atatürk Havalimanı, İstanbul

15 Temmuz 2016
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★

22 Temmuz 2016, Diyarbakır
★★★

1 Ağustos 2016, Bingöl
★★★★★★

15 Ağustos 2016, Diyarbakır
★★★★★

17 Ağustos 2016, Van
★★★

18 Ağustos 2016, Elazığ
★★★★★

26 Ağustos 2016, Şırnak
★★★★★★★★★★
★★

9 Ekim 2016, Hakkâri
★★★★★★★★★★

16 Ekim 2016, Gaziantep
★★★

4 Kasım 2016, Diyarbakır
★★

10 Aralık 2016, Beşiktaş, İstanbul
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★
★★★★★★★

17 Aralık 2016, Kayseri
★★★★★★★★★★
★★★★

21 Aralık 2016, El Bab
★★★★★★★★★★
★★★★★★

22 Aralık 2016, Halep
★★

27 Aralık 2016, El Bab

5 Ocak 2017, İzmir

6 Ocak 2017, Şırnak
★★

16 Ocak 2017, Diyarbakır
★★★★

19 Ocak 2017, Diyarbakır

20 Ocak 2017, El Bab
★★★★★

8 Mart 2017, Diyarbakır

19 Mart 2017, Diyarbakır
★★

22 Mart 2017, Hakkâri

22 Mart 2017, Hatay

31 Mart 2017, Denizli

4 Nisan 2017, Bingöl

8 Nisan 2017, Mardin
★★

11 Nisan 2017, Diyarbakır

14 Nisan 2017, Van
★★

15 Nisan 2017, Hakkâri
★★

18 Nisan 2017, Tunceli
★★★★★★★★★★
★★

18 Nisan 2017, Ağrı

21 Nisan 2017, Şırnak
★★

22 Nisan 2017, Diyarbakır

22 Nisan 2017, Şırnak

23 Nisan 2017, Şırnak
★★

25 Nisan 2017, Şırnak
★★

25 Nisan 2017, Bitlis

25 Nisan 2017, Kars
★★

27 Nisan 2017, Van

9 Mayıs 2017, Hakkâri

11 Mayıs 2017, Ağrı
★★

12 Mayıs 2017, Şırnak

13 Mayıs 2017, Hatay

14 Mayıs 2017, Bitlis

15 Mayıs 2017, Diyarbakır

16 Mayıs 2017, Trabzon

17 Mayıs 2017, Şırnak

18 Mayıs 2017, Ankara

21 Mayıs 2017, Hâkkari

22 Mayıs 2017, Osmaniye

24 Mayıs 2017, Şırnak
★★★

25 Mayıs 2017, Van
★★★

25 Mayıs 2017, Ağrı
★★

26 Mayıs 2017, Hakkâri

26 Mayıs 2017, Siirt

31 Mayıs 2017, Şırnak
★★★★★★★★★★
★★★

6 Haziran 2017, Hakkâri

7 Haziran 2017, Mardin

7 Haziran 2017, İzmir

7 Haziran 2017, Van

9 Haziran 2017, Batman

9 Haziran 2017, Şırnak
★★

17 Haziran 2017, Erzurum

16 Temmuz 2017, Konya

16 Temmuz 2017, Uşak

16 Temmuz 2017, İstanbul

24 Temmuz 2017, Siirt

30 Temmuz 2017, Hakkâri

31 Temmuz 2017, Hakkâri

1 Ağustos 2017, Diyarbakır
★★

6 Ağustos 2017, Hakkâri
★★

10 Ağustos 2017, Bingöl

11 Ağustos 2017, Trabzon
★★

28 Ağustos 2017, Şırnak

29 Ağustos 2017, Diyarbakır
★★

31 Ağustos 2017, Bingöl

31 Ağustos 2017, Şırnak

3 Eylül 2017, Hakkâri

8 Eylül 2017, Bingöl

9 Eylül 2017, Van

12 Eylül 2017, Hakkâri

18 Eylül 2017, Mardin

20 Eylül 2017, Gaziosmanpaşa, İstanbul

20 Eylül 2017, Niğde

21 Eylül 2017, Hakkâri

22 Eylül 2017, Hakkâri

26 Eylül 2017, Diyarbakır

29 Eylül 2017, Hakkâri

29 Eylül 2017, Sarebatin, Kuzey Irak

30 Eylül 2017, Ağrı
★★★★

1 Ekim 2017, Şırnak
★★

3 Ekim 2017, Diyarbakır

4 Ekim 2017, Hakkâri
★★★★

8 Ekim 2017, Diyarbakır
★★

11 Ekim 2017, Diyarbakır

12 Ekim 2017, Kazan, Ankara

17 Ekim 2017, Kuzey Irak
★★

22 Ekim 2017, Van

23 Ekim 2017, Hakkâri

24 Ekim 2017, Diyarbakır

2 Kasım 2017, Gümüşhane

2 Kasım 2017, Hakkâri
★★★★★★★★

3 Kasım 2017, Diyarbakır

4 Kasım 2017, Hakkâri

6 Kasım 2017, Van

6 Kasım 2017, Mardin

15 Kasım 2017, Ağrı

16 Kasım 2017, Kuzey Irak
★★

11 Aralık 2017, Şırnak

19 Aralık 2017, Ankara

24 Aralık 2017, Hakkâri
★★★

25 Aralık 2017, Ağrı
★★

25 Aralık 2017, Kuzey Irak

1 Ocak 2018, Hakkâri
★★★

17 Ocak 2018, Isparta
★★★

21 Ocak 2018, Bitlis
★★★★★

23 Ocak 2018, Afrin
★★

3 Şubat 2018, Afrin
★★★★★★★

3 Şubat 2018, Kilis

4 Şubat 2018, Afrin
★★

5 Şubat 2018, Afrin

6 Şubat 2018, İdlib

7 Şubat 2018, Diyarbakır

7 Şubat 2018, Afrin
★★

9 Şubat 2018, Afrin

9 Şubat 2018, Hakkâri

10 Şubat 2018, Elazığ

10 Şubat 2018, Afrin
★★

11 Şubat 2018, Afrin
★★★★★★★★

19 Mart 2018, Diyarbakır

22 Mart 2018, Trabzon
★★

22 Mart 2018, Bitlis

22 Mart 2018, Afrin
★★★

22 Mart 2018, Nevşehir

23 Mart 2018, Batman

18 Temmuz 2018, Van

19 Temmuz 2018, Giresun

22 Temmuz 2018, Hakkâri

23 Temmuz 2018, Hakkâri

28 Temmuz 2018, Çankırı

29 Temmuz 2018, Ankara

31 Temmuz 2018, Hakkâri
★★