şiir

Eşik, Ahmet Hamdi Tanpınar

Bu yekpare akış, durgun, derinden… Her aynada yalnız kendi görünen Bu yüz ve şifasız hüznü eşyanın Kendi cevherinde mahpus bir ânın…