şiir

Hakikat Nerede?, Mustafa Kemal Atatürk

Gafil, hangi üç asır, hangi on asır?
Tuna ezelden Türk diyarıdır.
Bilinen tarihler söylememiş bunu

Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak,
Dinleyin sesini doğan tarihin,
Aydınlıkta karaltı, karaltıda şafak
Yalan tarihi gömüp, doğru tarihe gidin.
Asya’nın ortasında Oğuz oğulları,
Avrupa’nın Alplerinde Oğuz torunları
Doğudan çıkan biz
Nerede olsa, ne olsa kendimizi biliriz
Türk sadece bir milletin adı değil,
Türk bütün adamların birliğidir.
Ey birbirine diş bileyen yığınlar,
Ey yığın yığın insan gafletleri
Yırtılsın gözlerdeki gafletten perde!
Hakikat nerede?


Hakikat Nerede?, Mustafa Kemal Atatürk – Şiir 
Kaynak: Hakikat Nerede, Mustafa Kemal Atatürk, Şanlı Ordu Gazetesi
Gönderen: Samet Altun, (11.01.17, 18.57)