şiir

Gazel, Yusuf Nâbî

Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz Biz neşâtın da gamın da rûzgârın görmüşüz Çok da mağrûr olma kim mey-hâne-i…