deneme

Uyumsuz İnsan, Albert Camus

Stavrogin inanırsa, inandığına inanmaz. İnanmazsa, inanmadığına inanmaz. Dostoyevski, Cinler “Benim alanım zamandır,” der Goethe. İşte tam uyumsuz bir söz. Uyumsuz…