şiir

Bana Sor Sevgili Kâri, Mehmet Âkif Ersoy

Bana sor sevgili kâri’, sana ben söyleyeyim,
Ne hüviyyette şu karşında duran eş’ârım:
Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;
Ne tasannu’ bilirim, çünkü, ne san’atkârım.
Şi’r için “göz yaşı” derler; onu bilmem, yalnız,
Aczimin giryesidir bence bütün âsârım!
Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım!
Oku, şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa;
Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa.


Bana Sor Sevgili Kâri, Mehmet Âkif Ersoy – Şiir
Kaynak: Safahat, Mehmet Âkif Ersoy, Beyan Yayınları
Gönderen: Samet Cevher, (27.12.16, 00.58)