yazara ait eserler: Fuzûlî

Hâsılım Yok Ser-i Kûyunda Belâdan Gayrı, Fuzûlî

Hâsılım yok ser-i kûyunda belâdan gayrı Garâzım yok reh-i aşkında fenâdan gayrı Ney-i bezm-i gamem ey mâh ne bulsan yele ver Oda yanmış kuru cismimde hevâdan gayrı Perde çek çehreme hicrân günü ey kanlu sirîşk Ki gözüm görmeye ol mâh-likâdan… tamamını oku »