şiir

Rubâî, Beste, Yahya Kemal Beyatlı

Her rind bu bezmin nedir encâmı bilir
Dünyâmızı nâgâh zalâm örtebilir
Bir bitmiyecek şevk verirken beste
Bir tel kopar âhenk ebediyyen kesilir


Rubâî, Beste, Yahya Kemal Beyatlı – Şiir
Kaynak: Rubâîler, Yahya Kemal Beyatlı, Yapı Kredi Yayınları
Gönderen: Samet Altun, (12.02.17, 16.34)