muhtelif kaynaklar

epilog‘da yayımlanmış eserlerde kaynak olarak, “muhtelif kaynaklar” gösterilmişse; bu, eserin farklı kaynaklarda birbirlerinden biçim olarak farklı yer aldığını gösterir. bu biçim farklılıkları bazen anlam farklılıklarına da yol açabilir. eserler birçok durumda, çoğunluğun gösterdiği biçimde olan kaynaktan alınır, bazı durumlarda ise daha kolay anlaşılır kısımlarla çoğunluğa yakın kısımlar birleştirilir. bu durum epilog‘da genel olarak halk şiiri türündeki eserlerde görülür.

örnek: Şöyle Garip Bencileyen, Yunus Emre

kaynak bir: 
Emrem Yunus biçare
Bulunmaz derdine çare
Var imdi gez şardan şare
İste garip bencileyin

kaynak iki:
Hey Emre’m Yunus biçare
Bulunmaz derdine çare
Var imdi gez şardan şara
Şöyle garip bencileyin


epilog • muhtelif kaynaklar • on altı ocak iki bin on yedi