Kaside-i İstibdat Yahut Kırmızı İzler, Mustafa Kemal Atatürk Ortak Acılar

Bir köhne kadit parçası, bir çehre-i menhus,
zulmetler içinde mütereddit, mütelâşi.
Daim mütefekkir görünen, kendine mahsus
efkârı sakimane ile âleme karşı.
Ateş saçarak etmede her gün bizi tehdit,
âmali harisanesini eyledi tezyit…
Gördükçe bu mazlumlarını, sinesi mağrur,
tırnaklarını aileler kalbine saplar;
mağdurlarının her biri bir kûşede ağlar.
Katlandı vatan görmeğe evlâdını mahkur…
Birçoklarımız mahpes ü menfada süründük.
Ey gazi! Mecruhu vega dideye döndük.
Ey kanlı eliyle vatan âmaline hail!
Ey enmilei sürbu cinayata delâil!
Teşkil eden ey köhne kadit, katili efkâr,
Ey katili şübbanı vatan, katili ahrar!
Ey varlığı bir millet için bâdii zillet!
Ey çehresi ifrite veren dehşeti vahşet!
Zindanları, menfaları, mahpesleri doldur;
zinciri esaretle bütün hisleri dondur.
Tesmimi nefes, nefyi ebet, sonra denizler..
Her girdiğin evlerde durur kırmızı izler…
Kâbus-i hiyanetle vatan can çekişirken
timizi dendanı harisin kemirirken
bir gün Rumeli dağları envara boyandı;
hürriyetin enfası ile herkes uyandı.


Kaside-i İstibdat Yahut Kırmızı İzler, Mustafa Kemal Atatürk — Şiir
Kaynak: Kaside-i İstibdat Yahut Kırmızı İzler, Şanlı Ordu Gazetesi, Mustafa Kemal Atatürk
Gönderen: Samet Altun, (09.11.16, 21.00)


Ortak Acılar

1991-1992-1993; Kuzey Irak, Şırnak, Bingöl, Iğdır, Diyarbakır, Hakkâri, İstanbul, Siirt, Elazığ, Kars, Ankara, Tunceli, Mardin, Ağrı, Muş, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Batman

24 Mayıs 1993, Bingöl
6 Mart 2014, Şırnak
22 Temmuz 2014, Şanlıurfa
20 Ağustos 2014, Van
25 Ekim 2014, Hakkâri
29 Ekim 2014, Diyarbakır
6 Ocak 2015, Sultanahmet, İstanbul

31 Mart 2015, Şişli, İstanbul
2 Ağustos 2015, Ağrı
10 Ağustos 2015, Sultanbeyli, İstanbul
19 Ağustos 2015, Siirt
6 Eylül 2015, Dağlıca, Yüksekova, Hakkâri
7 Eylül 2015, Iğdır
10 Ekim 2015, Ankara
21 Aralık 2015, Diyarbakır

12 Ocak 2016, Sultanahmet, İstanbul
13 Ocak 2016, Diyarbakır
17 Şubat 2016, Ankara
13 Mart 2016, Ankara
19 Mart 2016, Taksim, İstanbul
31 Mart 2016, Diyarbakır
5 Nisan 2016, Diyarbakır
25 Nisan 2016, Mardin

1 Mayıs 2016, Gaziantep
10 Mayıs 2016, Diyarbakır
19 Mayıs 2016, Diyarbakır

24 Mayıs 2016, Van
7 Haziran 2016, Vezneciler, İstanbul
8 Haziran 2016, Mardin
28 Haziran 2016, Diyarbakır

28 Haziran 2016, Atatürk Havalimanı, İstanbul
15 Temmuz 2016
22 Temmuz 2016, Diyarbakır

1 Ağustos 2016, Bingöl
15 Ağustos 2016, Diyarbakır

17 Ağustos 2016, Van
18 Ağustos 2016, Elazığ
20 Ağustos 2016, Gaziantep
26 Ağustos 2016, Şırnak
6 Ekim 2016, Yenibosna, İstanbul
9 Ekim 2016, Hakkâri
16 Ekim 2016, Gaziantep
4 Kasım 2016, Diyarbakır
10 Aralık 2016, Beşiktaş, İstanbul
12 Aralık 2016, Kayseri
17 Aralık 2016, Kayseri
21 Aralık 2016, El Bab
22 Aralık 2016, Halep
27 Aralık 2016, El Bab

1 Ocak 2017, Ortaköy, İstanbul
5 Ocak 2017, İzmir
6 Ocak 2017, El Bab
16 Ocak 2017, Diyarbakır
19 Ocak 2017, Diyarbakır
20 Ocak 2017, El Bab
9 Mart 2017, Diyarbakır
19 Mart 2017, Diyarbakır
22 Mart 2017, Hakkâri
22 Mart 2017, Hatay
31 Mart 2017, Denizli
4 Nisan 2017, Bingöl
8 Nisan 2017, Mardin
10 Nisan 2017, Diyarbakır
11 Nisan 2017, Diyarbakır
14 Nisan 2017, Van
15 Nisan 2017, Hakkâri
18 Nisan 2017, Tunceli
18 Nisan 2017, Ağrı
21 Nisan 2017, Şırnak
22 Nisan 2017, Diyarbakır
22 Nisan 2017, Şırnak
23 Nisan 2017, Şırnak
25 Nisan 2017, Şırnak
25 Nisan 2017, Bitlis
25 Nisan 2017, Kars
27 Nisan 2017, Van
9 Mayıs 2017, Hakkâri
11 Mayıs 2017, Ağrı
12 Mayıs 2017, Şırnak
13 Mayıs 2017, Hatay
14 Mayıs 2017, Bitlis
15 Mayıs 2017, Diyarbakır
16 Mayıs 2017, Trabzon
17 Mayıs 2017, Şırnak
18 Mayıs 2017, Ankara
21 Mayıs 2017, Hâkkari
22 Mayıs 2017, Osmaniye
24 Mayıs 2017, Şırnak
25 Mayıs 2017, Van
25 Mayıs 2017, Ağrı
26 Mayıs 2017, Hakkâri
26 Mayıs 2017, Siirt
1 Haziran 2017, Şırnak
6 Haziran 2017, Hakkâri
7 Haziran 2017, Mardin
7 Haziran 2017, İzmir
7 Haziran 2017, Van
9 Haziran 2017, Batman
9 Haziran 2017, Şırnak
10 Haziran 2017, Diyarbakır
17 Haziran 2017, Erzurum
16 Temmuz 2017, Konya
16 Temmuz 2017, Uşak
16 Temmuz 2017, İstanbul
24 Temmuz 2017, Siirt
30 Temmuz 2017, Hakkâri
31 Temmuz 2017, Hakkâri
1 Ağustos 2017, Diyarbakır
6 Ağustos 2017, Hakkâri
10 Ağustos 2017, Bingöl
11 Ağustos 2017, Trabzon
28 Ağustos 2017, Şırnak
29 Ağustos 2017, Diyarbakır
31 Ağustos 2017, Bingöl
31 Ağustos 2017, Şırnak
3 Eylül 2017, Hakkâri
8 Eylül 2017, Bingöl
9 Eylül 2017, Van
12 Eylül 2017, Hakkâri
18 Eylül 2017, Mardin
20 Eylül 2017, Gaziosmanpaşa, İstanbul
20 Eylül 2017, Niğde
21 Eylül 2017, Hakkâri
22 Eylül 2017, Hakkâri
24 Eylül 2017, Hakkâri
26 Eylül 2017, Diyarbakır
29 Eylül 2017, Hakkâri
29 Eylül 2017, Sarebatin, Kuzey Irak
30 Eylül 2017, Ağrı
1 Ekim 2017, Şırnak
3 Ekim 2017, Diyarbakır
4 Ekim 2017, Hakkâri
7 Ekim 2017, Diyarbakır
11 Ekim 2017, Diyarbakır
12 Ekim 2017, Keçiören, Ankara
12 Ekim 2017, Kazan, Ankara
16 Ekim 2017, Van
17 Ekim 2017, Kuzey Irak
22 Ekim 2017, Kazan, Ankara
22 Ekim 2017, Van
23 Ekim 2017, Hakkâri
24 Ekim 2017, Diyarbakır
2 Kasım 2017, Gümüşhane
2 Kasım 2017, Hakkâri
3 Kasım 2017, Hakkâri
3 Kasım 2017, Diyarbakır
4 Kasım 2017, Hakkâri
6 Kasım 2017, Van
6 Kasım 2017, Mardin
15 Kasım 2017, Ağrı
16 Kasım 2017, Kuzey Irak

“Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm
Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi”
Yunus Emre


< Önceki Yazı  •  Rastgele  •  Sonraki Yazı >