kaldırılan yazılar

epilog‘da yayımlanmış bazı sayfalarda “bu eser epilog‘dan kaldırılmış.” veya “bu eser epilog‘u terk etmiş, almış başını çok uzaklara gitmiş.” ifadelerine rastlayabilirsiniz. eserlerin kaldırılmasının birkaç sebebi olabilir:

i. epilog’da, kaynaklara gerekenden daha da fazla özen gösterilir. şayet rutin kontrollerde bir eserin kaynağının yanlış veya eksik olduğu belirlenmişse veya eserin kaynağındaki aslına tamamen uymadığı belirlenmişse, kaldırılma sebebi bu olabilir.

ii. epilog‘da bireyler, topluluklar veya uluslar arasında nefret ve düşmanlığı körükleyebilecek eserler yayımlanmaz. şayet rutin kontrollerde bir eserin nefret söylemleri içerdiği belirlenmişse, kaldırılma sebebi bu olabilir.

iii. epilog‘da bireyleri cinsiyeti, ırkı, sosyal düzeyi veya fiziki kusurları nedeniyle aşağılayan eserler yayımlanmaz. şayet rutin kontrollerde bir eserin aşağılayıcı söylemler içerdiği belirlenmişse, kaldırılma sebebi bu olabilir.

iv. epilog‘da şiddet veya zorbalığı özendiren eserler yayımlanamaz. eserin kaldırılma sebebi bu olabilir.

v. epilog‘un iç yönetim sayfalarında, eserlerinin epilog‘da yayımlanması tercih edilmeyen yazarların, kitapların, dergilerin ve fanzinlerin bir listesi bulunur. eserlerden birinin yazarı veya kaynağı listeyle eşleşmişse, kaldırılma sebebi bu olabilir.

vi. epilog‘da yayımlanan eserlerin ve ses kayıtlarının tüm hakları saygıdeğer sahiplerine veya temsilcilerine aittir. bir eser sahibinin veya yasal temsilcisinin istekte bulunması halinde, söz konusu eser veya ses kaydı epilog‘dan kaldırılır. bir eserin epilog‘dan kaldırılmış olmasının en muhtemel sebebi budur.

epilog‘a eser gönderenler için bu konuda referans: epilog principes de publication et écrire des règles