notlar

İmge ve Sanrı, Paul Valéry

”Kimi duvarlardan.
Yapay yollarla giderilmiş bir acı sezilir, onu biraz gizleyen, biraz aktaran bir bedenin ardındaymışçasına. Azalmış gibidir, hemen yakında, körelmiş.
Bir düşünce, bir anı da böyledir. Birer boşluk gibi duyabilirsiniz onları, – ya da uzaklaşmamış gibi, – kusurlu, eksik, – ya da yapay biçimde yok sayılmış gibi.
Kendini sevincine, acısına, eğilimine kaptıramamak – onları da çelişik bir konuma getirir.
Yakamı bırakmayan bir düşünce, bütünüyle peşimde değildir benim.
Bu tuhaf bölünme, ve uyku. Daha iyi tanısaydık, daha iyi anlıyabilirdik düşü… Çünkü taklit edemediğimiz bir açımlama o.”

”Dizenin soyluluğu: eksik tek sözcük, her şeyi önler.”

”Bir şiir, hiçbir zaman bitmez – hep bir rastlantıdır onu bitiren ve okuyucuya ulaştıran.
Yorgunluktur, yayıncının isteğidir, – başka bir şiirin itmesidir.
Ama hiçbir zaman yapıtın durumu (yazarı aptalın biri değilse), daha ileri götürülemeyeceğini, değiştirilemeyeceğini, bir ilk ve yaklaşık biçim olarak görülemeyeceğini ya da yeni bir arayışın çıkışı olamayacağını göstermez. Bana gelince, ben aynı konunun ve neredeyse aynı sözcüklerin, sonsuza dek yeniden ele alınabileceğini ve tüm bir yaşamı kaplayabileceğini düşünürüm.
”Kusursuzluk”
çalışma demektir.”

”Haksızlığın tadını çıkarmak.
Haksızlık bir kerterizdir: yalnızlığa yeniden tad verir, uzaklaşma ve tek kalma açlığını biler, düşünceye benzersiz ve ulaşılmaza giden derin yollarını açar.”

”Varlıkların en yararcısıdır ozan. Tembellik, umutsuzluk, dil arızaları, tuhaf bakışlar, – pratik bir insanın yitirdiği, yadsıdığı, bilmediği istemediği her şeyi ozan toplar ve sanatıyla iyi kötü bir değer kazandırır onlara.”

”Ozanda:
Kulak konuşur,
Ağız dinler;
Anlaktır, uyanıklıktır doğuran ve düşleyen;
Uykudur açık seçik gören;
İmge ve sanrıdır bakan,
Eksiklik ve boşluktur yaratan.”


İmge ve Sanrı, Paul Valéry – Notlar
Kaynak: İmge ve Sanrı, Paul Valéry, Harf Yayınları
Gönderen: Samet Cevher, (04.02.20, 03.22)