şiir

Hâsılım Yok Ser-i Kûyunda Belâdan Gayrı, Fuzûlî

Hâsılım yok ser-i kûyunda belâdan gayrı
Garâzım yok reh-i aşkında fenâdan gayrı

Ney-i bezm-i gamem ey mâh ne bulsan yele ver
Oda yanmış kuru cismimde hevâdan gayrı

Perde çek çehreme hicrân günü ey kanlu sirîşk
Ki gözüm görmeye ol mâh-likâdan gayrı

Yetti bî-kesliğim ol gâyete kim çevremde
Kimse yok çevrile girdâb-ı belâdan gayrı

Ne yanar kimse bana âteş-i dîlden özge
Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı

Bozma ey mevc gözüm yaşı habâbın ki bu seyl
Koymadı hiç imâret bu binâdan gayrı

Bezm-i aşk içre Fuzûlî nice âh eyleyemem
Ne temettû bulunur neyde sadâdan gayrı


Hâsılım Yok Ser-i Kûyunda Belâdan Gayrı, Fuzûlî – Şiir
Kaynak: Muhtelif kaynaklar
Gönderen: Samet Cevher, (22.10.18, 16.46)